Umsóknarfrestir eru 15. febrúar, 26. apríl og 4. október.

Erasmus+ styrkir skiptast í þrjá flokka með ólíkar áherslur.

1.  Óformlegt nám og þjálfun í æskulýðsstarfi


Verkefni í þessum flokki snúast öll um ferðir milli landa í Evrópu. Þau snúast um að fólk frá ólíkum löndum umgangist hvert annað og læri af hvert öðru. Hægt er að sækja um meira en eina verkefnisgerð í hverri umsókn, t.d. er hægt að sækja um námsferð starfsmanna og ungmennaskipti innan ramma sama verkefnis og í einni umsókn.

Sjálfboðaverkefni

Samtök og stofnanir geta tekið á móti sjálfboðaliðum frá Evrópu eða aðstoðað ungt fólk til að fara í sjálfboðastarf.

Ungmennaskipti

Hópar ungs fólks, 13-30 ára, frá tveimur eða fleiri Evrópulöndum hittast og gera eitthvað saman í 5-21 dag.

Þjálfun starfsmanna

Styrkir vegna heimsókna, ráðstefna, námskeiðshalds o.fl. fyrir þá sem sinna málefnum ungs fólks.

2.  Samstarfsverkefni


Samstarfsverkefni snúast um að stofnanir, samtök eða óformlegir hópar ungs fólks vinni saman þvert á landamæri til þess að ná settum markmiðum. Samstarfsverkefni eru tækifæri fyrir æskulýðsgeirann til að skipuleggja stærri og áhrifameiri verkefni.

Frumkvæði ungs fólks

Styrkir fyrir hópa ungs fólks, 15-30 ára, í tveimur eða fleiri löndum til að framkvæma hugmyndina sína.

Yfirfærsla þekkingar

Fjölþjóðleg verkefni sem snúast um þekkingartilfærslu milli aðila sem starfa í æskulýðsgeiranum.

Nýsköpun í æskulýðsstarfi

Stór fjölþjóðleg verkefni sem snúast um nýsköpun í æskulýðsstarfi. Styrkur fyrir launum starfsmanna við þróunarvinnu.

3.  Stefnumótun í æskulýðsstarfi


Stuðningur við stefnumótun í málefnum ungs fólks.

Fundir ungs fólks og ráðamanna

Tækifæri fyrir ungt fólk til að eiga samtal við ráðamenn um málefni samfélagsins og sérstaklega málefni sem brenna á ungu fólki. Þessi verkefni geta bæði verið innlend og fjölþjóðleg.